KURS, nyheter og informasjon

FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I VESTERÅLEN

Generalforsamling 29.mai 2018 kl.14.00

Neumann`s Røykeri og Supperclub

(Ligger på Neptun på Melbu)

 

Forretningsorden:

 

  1. Godkjenning av møteinnkalling.

  2. Valg av møteleder.

  3. Valg av 2 delegater til å undertegne møteprotokollen.

  4. Styrets årsberetning.

  5. Årsregnskap 2017.

  6. Budsjett 2018.

  7. Innkomne saker.

  8. Valg

 

Det blir servert BBQ meny etter møtet og at vi derfor ønsker påmelding til , slik at vi får forhåndsbestilt mat.

 

Melbu, 14.05.18

Bjørn Pedersen

Styrets leder