eksamen

Eksamen arrangeres to ganger i løpet av året, i juni og i desember.

Frist for å melde seg opp til våreksamen er 1. februar, mens fristen for å            

melde seg opp til høsteksamen er 15. september.