Fravær og sykdom

Korttidsfravær

- Du som lærling er pliktig til å melde fra til arbeidsgiver så snart som mulig ved   sykdom og fravær.

- Senest ved arbeidsdagens start!

- Når du kommer tilbake på jobb fyller du ut egenmelding og leveres til arbeidsgiver. Husk at du ikke kan bruke egenmelding de to første månedene.

Fravær med sykemelding

-Fravær skal snarest mulig meldes til din nærmeste overordnede ved din arbeidsplass. Alt fravær skal dokumenteres. Dersom    du  er i tvil om hvor du skal levere    egenmelding/sykemelding, avklar dette med faglig leder, instruktør eller opplæringskontoret.

-Egenmelding kan brukes ved fravær inntil 3 kalenderdager i løpet av en 14-dagers periode. Siden lørdag og søndag teller som to kalenderdager, må sykemelding leveres hvis du fortsatt er syk mandag. NB! Egenmelding kan først brukes etter at du har vært ansatt i 2 måneder!

-Sykemelding skal brukes i de tilfeller der sykdommen varer mer enn 3 dager. Sykemelding kan brukes fra og med første ansettelsesdag. Sykemeldingen skal underskrives av lærlingen og snarest mulig overleveres arbeidsplassen!

-En del bedrifter har IA-avtale, snakk med tilsynsperson eller veileder hva dette betyr for deg om du blir syk.

-Fravær kan bety at læretiden må forskyves, og ny sluttdato settes. Udokumentert fravær aksepteres ikke og vil medføre trekk i lønn og evt. heving av kontrakt.