hva med videre utdanning

Uansett hvilke fag- eller Svennebrev du får, kan du likevel ta videreutdanning hvis du ønsker det. 

Utviklingsmuligheter der du jobber:

De fleste får utviklingsmuligheter i den bedriften de jobber. De som interesserer seg for opplæring, kan få ansvaret for en lærling, eller bli opplæringsansvarlig for hele bedriften. Jobber du i en frisørsalong, kan du bli assisterende daglig leder eller du velge å bli din egen sjef ved å starte din egen salong.

Velger du å utvikle deg videre som leder i den bedriften du jobber, kan det være aktuelt å bygge ut din egen kompetanse med pedagogisk kompetansen eller en lederutdanning.

Mesterbrev

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. En mester har rett til å ha lærlinger i faget og drive opplæring av disse frem til fag- eller svenneprøve.

Gjennom mesterutdanningen lærer du om ledelse, markedsføring, økonomi og yrkesteori. Dette er også nyttig for de som satser på en stilling som ansatt daglig leder. Mestertittelen og -merket signaliserer seriøsitet, pålitelighet og kvalitet. For å få innvilget mesterbrev kreves derfor både solid utdanning og praksis i faget. Vanligvis er dette bestått svennebrev og minst to års praksis, i tillegg til bestått utdanning.

Allmennfaglig påbygging

Med en allmennfaglig påbygging (ett år) på en videregående skole kan du også forsette utdannelsen ved universitet eller høyskole.

Egen bedrift

Mange fagarbeidere velger å starte egen bedrift. Dersom man skal kunne etablere egen virksomhet, eller lede en eksisterende virksomhet, kreves det ofte kunnskaper utover det man får ved å avlegge svenne-/fagprøven. Mesterutdanningen gir felles, grunnleggende utdanning i ledelse, økonomi og markedsføring, samt i faglig ledelse, som er tilpasset frisørbedrifter spesielt. For andre yrkesfag vil det være naturlig å ta høyere studier på universitet eller høyskole innen de nevnte fagene.

Mesterbrev

Med fag-/svennebrev innenfor et mesterfag og 2 års praksis etter avlagt fag-/svennebrev, kan du ta mesterutdanning. Som mester i faget ditt har du kompetanse innen etablering og ledelse, økonomi og markedsføring. Ved siden av får du tilleggsopplæring i selve faget. Som mester har du et godt grunnlag for å starte din egen bedrift eller få ledende stillinger i bedriften hvor du er ansatt.

Fagskole/ Teknisk fagskole

Fagskole er en naturlig videreutdanning etter at du har avlagt fag-/svennebrev og har fått relevant arbeidserfaring. Dette er en praktisk rettet utdanning inndelt i halvårsenheter, som noen steder kan tas som deltidsstudium. To års teknisk fagskole gir fagtekniker- og mellomlederkompetanse, og kan gi mestertittel i tillegg. Som tekniker eller mellomleder er du med på å beregne, planlegge og koordinere innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Fagskoleutdanning er en naturlig inngangsport til høyere utdanning.

Påbygging til studiekompetanse

Etter Vg2 kan du velge påbygging til studiekompetanse på Vg3. Dette gir ikke fag-/svennebrev, men det gir mulighet til å starte direkte på videre studier innen høyere utdanning.

I Nordland fylke fikk man fra 01.01.11 en utvidet ungdomsrett. Fylkestinget har vedtatt denne utvidelsen for at flere ungdommer først skal gå ut i lære, og deretter – etter fullført læretid, ta påbygning for å få generell studiekompetanse. Mer info om denne ungdomsretten finner du her.

Studiekompetanse kan du også oppnå gjennom fagskolene, forkurs på høgskole/universitet eller gjennom vurdering av realkompetanse

Ungdomsrett

Ungdom i Norge som har fullført grunnskolen eller tilsvarende har rett til tre års videregående opplæring som skal føre fram til generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse (kompetanse på avgrensa områder).