hvorfor velge yrkesfag

Behovet for fagarbeidere er sterkt voksende i Norge. Og det trengs mange flere ansatte innenfor de aller fleste bransjer.

Innenfor elektrofag, mekaniske fag og maskinfag er behovet for arbeidskraft aller størst. Men også innenfor bygg-og anleggsfag samt helsefag vil behovet bli skrikende i fremtiden.

Du er med andre ord smart om du velger en yrkesfaglig utdanning. For folk med yrkesfaglig utdanning vil det alltid være behov for og du vil være ettertraktet på arbeidsmarkedet. Dermed er det veldig store muligheter for å gå rett inn i en godt betalt jobb etter endt utdanning. Med fagbrev kan du også starte din egen bedrift.

I et yrkesfaglig utdanningsløp, får du jobbe med praktiske fag. Du kan velge mellom en rekke forskjellige yrker – alt fra helsefagarbeider til tømrer.

Nesten all yrkesutdanning i Norge følger den såkalte 2+2 modellen med 2 år på videregående skole og 2 år som lærling i en bedrift.

De aller fleste trenger ikke å reise langt for å finne en skole med det opplegget som sørger for den utdannelsen du ønsker. Det finnes mange videregående skoler i Nordland som tilbyr yrkesfaglig utdanning.

Oversikt over alle de videregående skoler i  Nordland fylke finner du her.