lærling

Hvorfor og hvordan bli lærling?

Utdanning med fokus på praksis

Du deltar i bedriftens produksjon som ansatt og blir veiledet av faglærte. Den praktiske delen av opplæringen skjer altså i bedriften. Opplæringen skal følge læreplanen for faget.

Lønn

Du får lønn i læretiden. Du har krav på en årslønn for nyfaglært fordelt på to år.

I Statens Lånekasse for utdanning kan du eventuelt også få lån/stipend.

Lærekontrakt og opplæringskontrakt

Opplæringskontoret skriver lærekontrakt eller opplæringskontrakt med deg, og er ansvarlig leder for opplæringen.

Arbeidsavtale

Lærebedriften skriver arbeidsavtale med deg for opplæringsperioden, og har arbeidsgiveransvaret. Opplæringsbedriften din har en faglig leder og er faglig godkjent som lærebedrift.

Oversikt over alle de videregående skoler i fylket finner du her.

 

Send informasjon om deg selv om du vil bli lærling