Lærlingens plikter og rettigheter

Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapning i bedriften

- Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål, samt delta i planleggingen og vurderingen av ditt eget læringsarbeid

- Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold

- Du må møte til den fag- og svenneprøve lærebedriften melder deg opp til

- Læretiden er fastsatt i lærekontrakten ut fra en normal arbeidstid i faget

- Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og  tariffavtale, bl.a når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager

- Som alle andre arbeidstakere har du, i tillegg til lærekontrakten, krav på en skriftlig arbeidsavtale med lærebedriften