lenker

Lenker til andre relevante sider​

Merkeordning for lærebedrifter og bestilling

Ny blogg om yrkesfag! Her kommer masse nyttig info
https://blogg.hioa.no/yrker/

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova).

Hva er du interessert i? Velg blant 5000 utdanninger og 550 yrker

Nordland fylkeskommunes hjemmesider. Videregående opplæring i Nordland er den største sektoren i Nordland fylkeskommune. Under menyvalget «Utdanning» finner du mye nyttig informasjon

Skjema - Kontrakter - Mappevurdering

Oversikt over videregående skoler i Nordland Fylke finner du her

www.vilbli.no

Informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring​

http://www.velgriktig.no/

Its learning

www.ung.no

Nettportal for ungdom.​

www.udir.no

Utdanningsdirektoratets informasjonsside​

www.privatistweb.no

Informasjonsportal hvor man to ganger i året kan melde seg opp til eksamener man ikke har bestått​

www.vigo.no

Videregående opplæring.​

Forsvaret /   Lærling i Forsvaret​

www.lanekassen.no

Stipend og lån til elever og studenter​

www.lovdata.no

Her finner du de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen omfatter lover, sentrale og lokale forskrift.. Her finner du bl.a. opplæringsloven, arbeidsmiljøloven m.fl​

Arbeidstilsynet.no​

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO

Landsorganisasjonen i Norge. LO

Lærlinger kan organisere seg gratis​

Lederne.no

Lærlinger kan organisere seg gratis​

http://www.nrk.no/ytring/kjaere-foreldre_-laer-dere-hva-yrkesfag-er-1.12214005

http://www.bygg.no/article/1247951

http://www.bygg.no/article/1252330

http://www.aftenposten.no/amagasinet/Handverkerne-ma-i-storre-grad-fa-bidra-til-den-nye-oljen-8206263.html

http://www.dn.no/talent/2015/10/29/2143/Karriere/skipperlrling-startet-sitt-eget-rederi

http://www.dn.no/talent/2015/10/15/2142/Utdannelse/helbom-p-lrlinger

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/4-muligheter-for-videre-utdanning-etter-fagbrev/