Lønn under utdanningen

Hva med å få lønn mens du er under utdanning? Det gjør du nemlig som lærling.

Nesten all yrkesutdanning i Norge følger den såkalte 2+2 modellen. Det  betyr at man er 2 år på videregående skole og deretter 2 år som lærling i en bedrift. Når lærlingen starter sin opplæring i bedrift og forbereder seg på å ta fagprøven/svenneprøven, vil lærlingen være ansatt i opplæringsbedriften. Det betyr i praksis at lærlingen får lønn fra bedriften mens man er under utdanning. Lærlingen vil vanligvis lønnes etter satsene for lærlinger i tariffavtalen for det gjeldende yrke, som følges av de aller fleste lærebedrifter.

Eksempel:

De fleste lærlinger har en læretid på to år. Det ene året er definert som opplæringsår, det andre er verdiskapningsår. Lønnen for lærlinger er knyttet til verdiskapingstiden, men lønnen er delt slik at lærlingen får noe lønn i hele læretiden, også det første læreåret.

Eksempel på avlønning kan være:

  1. halvår 30% av fagarbeiderlønn
  2. halvår 40% av fagarbeiderlønn
  3. halvår 50% av fagarbeiderlønn
  4. halvår 80% av fagarbeiderlønn
  5. Det finnes også muligheter for å bli lønnet flatt gjennom hele lærlingperioden. Da vil satsen ligge på 50 % av fagarbeiderlønn

I tillegg har alle lærlinger rett til lån og stipend fra Lånekassen hvis han/hun fyller kravene for lærling.

Husk at det skal tegne en ansettelses kontrakt med lærlingen. Denne ansettelseskontrakten er tidsbegrenset og skal kun gjelde frem til læretiden er over. Etter dette må det eventuelt tegnes en ny kontrakt.