KURS, nyheter og informasjon

 

Våre medlemsbedrifter er velkommen til å delta på følgende kurs arrangert av Nordland fylkeskommune;

Nordland fylkeskommunen har gleden av å kunne tilby kurs for instruktører og faglige ledere med tema unges psykiske helse. Begrenset plass til opplæringskontorene og lærere/kontaktlærere vg skole.

Foredragsholder for kurset er psykolog og universitetslektor Inge Bergdal fra Universitetet i Agder.

Inge Bergdal er universitetslektor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved UiA. Han er Cand. Psychol. fra Universitetet i Oslo, med spesialistutdannelse fra Institutt for aktiv psykoterapi.

Bergdal har vært fast ansatt ved UiA siden 2004, og har en 20 prosent stilling. Han har i tillegg en 100 prosent stilling som spesialpsykolog i RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Kursbeskrivelse:

Målet med kurset er at deltakerne skal få en bedre forståelse av psykiske helseutfordringer hos unge mennesker. Temaer som vil bli berørt:

• Hva gjør unge mennesker friske og hvordan påvirkes den unges psykiske helse?

• Hva er typiske kjennetegn når ungdom har det vanskelig og hva kan være hensiktsmessige handlemåter?

• Hvordan kan voksne instruktører være til hjelp for ungdom uten å trenge å være «behandlere?»

• Hvordan kan instruktørene være med på å skape gode relasjoner til ungdom?

• Hvordan kan anerkjennelse av tanker og følelser hos ungdom bidrar til trygghet og tillit til voksne?

• Hvordan bidrar egne forutsetninger og egne erfaringer inn på arbeidet som instruktør?

• Grunnleggende kunnskap om hvordan gode samtaler med ungdom kan gjennomføres.

 

Les mer i veileder i psykisk helse for instruktører (laget av Aust-Agder fylkeskommune)

https://www.austagderfk.no/contentassets/62c5a93755d84ad7bc2458cad137b1db/aafk_psykisk-helse_larling_2018_web.pdf

Link til påmelding: http://korfu1.no/nfk/default.asp?sideid=19&redus=1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Instruktørkurs:
Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om fagopplæring og emner knyttet til opplæring av lærlinger/lærekandidater.
Målgruppe: Instruktører/veiledere, faglige ledere, representant for de ansatte – lærere i den videregående skole – andre med opplæringsansvar for lærling/lærekandidater.
Lede og kvalitetssikre opplæring i bedrift:
Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om lover, regler og forventninger til godkjente lærebedrifter.
Målgruppe: Bedriftsledere, faglige ledere, tilsynsrepresentanter (representant for de ansatte), og andre som søker informasjon og mer kunnskap om fagopplæring. Kurset passer også for bedrifter som vurdere å bli lærebedrift.
Det kreves ingen forkunnskaper og kursene er gratis!
Påmelding: