KURS, nyheter og informasjon

Våre medlemsbedrifter er velkommen til å delta på følgende kurs arrangert av Nordland fylkeskommune;

Instruktørkurs:
Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om fagopplæring og emner knyttet til opplæring av lærlinger/lærekandidater.
Målgruppe: Instruktører/veiledere, faglige ledere, representant for de ansatte – lærere i den videregående skole – andre med opplæringsansvar for lærling/lærekandidater.
 
Lede og kvalitetssikre opplæring i bedrift:
Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om lover, regler og forventninger til godkjente lærebedrifter.
Målgruppe: Bedriftsledere, faglige ledere, tilsynsrepresentanter (representant for de ansatte), og andre som søker informasjon og mer kunnskap om fagopplæring. Kurset passer også for bedrifter som vurdere å bli lærebedrift.
 
Det kreves ingen forkunnskaper og kursene er gratis!
 
Påmelding: