Økonomi og vedtekter

Økonomi

01.06.2018

Opplæringskontoret finansieres ved at fylkeskommunenes ordinære opplæringstilskudd til lærebedriftene, går til opplæringskontoret og fordeles i 40/60% bestemt av Generalforsamlingen en gang i året. 

OKiV`s Vedtekter

OKiV`s Styremedlemmer, fra 1. Juni 2017

Satser lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater

Basistilskudd I

Tilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven § 4-5.

Basistilskudd I for 2018 er på 153 053 kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. På grunn av øreavrundig avviker månedssatsen noe fra satsen per år.

Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen. Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den dato læreforholdet begynner.

Satsene blir vanligvis inflasjonsjustert med ca 2-3% en gang i året av Utdanningsdirektoratet.

Basistilskudd 1

6 377 kroner i 24 måneder/76 524/år

(tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen etter rett skoleløp, etter 2 år i videregående skole. 2+2 modellen

8 503 kroner i 36 måneder/102 036/år

(tilsvarer 2 års opplæring og 1 år verdiskaping)For lærlinger og lærekandidater som følger særløpsmodellen, eller de som tegner kontrakt etter grunnkurset i videregående skole. 1+3 modellen​

9 566 kroner i 48 måneder/114 792/år

(tilsvarer 3 års opplæring og 1 år verdiskaping)For lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift, etter 0 år i videregående skole. 0+4 modellen

Basistilskudd 2

Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakter etter opplæringsloven § 4-5 tredje ledd, og for lærekontrakter tegnet av lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring.

Satsen for basistilskudd II for lærekontrakter er 4 984 kroner per lærling per måned i hele læretiden i bedrift, totalt 59 811 kroner i året. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid