Opplæring i bedrift

Hva sier du som bedriftsleder når ungdommen ber om lærlingeplass? Ved å ta inn lærlinger i bedriften gjør du en innsats, ikke bare for deg selv, men også for hele samfunnet.

Hva får bedriften?

En ungdom som tilfører bedriften ny impulser og oppdatert kunnskap

En ressurs som kan bidra til økt lønnsomhet

Et godt omdømme som bransjene og samfunnet verdsetter

Tilbud om kurs og veiledning til instruktører og faglige ledere i bedriften

Lærlingtilskudd fra det offentlige

Hvordan bli en godkjent lærebedrift

Krav til lærebedrifter

Må ha oppgaver og utstyr slik at målene i læreplanen dekkes

Må ha faglig leder med hovedansvar for å planlegge og tilrettelegge for en god og sikker læreprosess.

Faglig leder må som hovedregel ha fag - eller svennebrev eller minimum 6 års allsidig praksis.

Må lage intern plan for opplæring tilpasset den enkelte lærling/lærekandidat

Må følge opp, veilede og gi lærlingen/lærekandidaten vurdering gjennom opplæringsløpet.​

Bedrifter som tar på seg opplæring av en eller flere lærlinger eller lærekandidater, må være godkjent av fylkeskommunen. Som lærebedrift kan private og offentlige virksomheter, og organ for samarbeid mellom bedrifter som i fellesskap tar på seg opplæringsansvar, (opplæringskontor), godkjennes.

Lærebedriften må være faglig vurdert  før fylkeskommunen kan godkjenne bedriften. Fylkeskommunen skal legge avgjørende vekt på den faglige vurderinga   før endelig vedtak blir gjort.

En lærebedrift skal ha en eller flere faglig kvalifiserte personer (faglig leder) som har ansvaret for opplæringa, og skal sjå til at opplæringslova med forskrifter blir oppfylt.

Hver enkelt bedrift skal ha en eller flere instruktører som står for opplæringen av lærlingene og lærekandidatene. 

Les mer på Nordland Fylkeskommunes nettsider.