praksiskandidat og lærekandidat

Praksiskandidat  

Opplæringsloven §3-5 gir rett til å gå opp til fagbrev uten å være lærling. Praksiskandidat er betegnelsen på en som har meldt seg opp til fagprøve etter denne paragrafen.

For å gå opp til fagprøve som praksiskandidat, har du opparbeidet deg solid arbeidserfaring i faget. Det kreves minimum 60 mnd. praksis for å kunne melde seg opp til fagprøve. I tillegg må alle yrkesrelaterte fag være bestått (tverrfaglig eksamen).​

Praksiskandidater kan melde seg opp til fagprøve- /svenneprøve når:

Lærekandidat

Dersom du tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift. Da er du lærekandidat.

Du kan lese mer om dette på Nordland fylkeskommunes nettsider, klikk her.

Oppmelding til fag-/svenneprøve