skjema

Nyttige skjema for lærlinger og bedrifter

Skriftlig arbeidsavtale  
Søknad om opptak ved yrkessjåfør VG3 ½-Årlig Kurs
søknad sendes til:

Registrering – Lærling/Praksiskandidat
Denne sendes til:

Søknad om godkjenning som lærebedrift
Denne sendes til 

Forhåndsavtale læreplass NFK / OKiV 
Denne sendes til:  

eller registreres på https://www.nfk.no/sd/skjema/NFK153/ 

Ny faglig leder
Denne sendes til: 

eller registreres på https://www.nfk.no/sd/skjema/NFK026/

Arbeidsoppgave med vurdering

Skjema - Kontrakter - Mappevurdering

Heving av lærekontrakt

Endring/heving av lærekontrakt

Melding om avbrudd

VIKTIG INFORMAJON OM OPPMELDING TIL PRIVATISTEKSAMEN

 

Praksiskandidater kan melde seg opp til fagprøve- /svenneprøve når

Egen portal for elektronisk oppmelding og betaling for privatisteksamen

Nærmere informasjon om oppmelding til privatisteksamen finner dere her: https://www.nfk.no/eksamen/