tenk utradisjonelt bli laerebedrift

Bli lærebedrift

Bli medlemsbedrift i OKiV, - .
Telefon : 76159823

E-post: @okiv.no

Å være lærebedrift kan også være et tiltak for å sikre rekruttering til egen bedrift. Gjennom læretida avdekkes lærlingens kompetanse både faglig og personlig, og gjennom lokal tilpasning kan bedriften sikre at lærlingen er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften.

Mange bedrifter ser også på fagopplæringen som et bransjeansvar og går sammen om rekrutteringskampanjer for å sikre tilstrekkelig antall faglærte i forhold til arbeidslivets behov.

Mange bedrifter bruker det å være lærebedrift som en del av sin markedsføring eller omdømmebygging. Som lærebedrift må en foreta en bedriftsbasert vurdering av opplæringen. Det skjerper blikket og kan rette oppmerksomheten mot forhold som vil bety en forbedring av bedriftens egen produksjon og av bedriften som lærebedrift.

Opplæring innebærer også en systematikk som kan bidra til å styrke bedriften som en lærende organisasjon.

Stadig flere bedrifter som er kjent med de tradisjonelle yrkesfagene ser verdien av å ansette lærlinger også i andre roller, kanskje nettopp du ta inn en lærling innen logistikkfag, salgsfag, eller kontor- og administrasjon.

Hvordan bli en godkjent lærebedrift?

Alle kan bli lærebedrift såfremt de har det utstyret og produksjonen som trengs for å dekke læreplanmålene i faget. Alle må ha en faglig leder som har minimum 6 års praksis i faget, annen adekvat høyere utdanning, eller fag/svennebrev med 2 års praksis. Det er fylkeskommunen som gir godkjenningene gjennom en søknadsprosess.​

Ved inngåelse av lærlingekontrakt må følgende gjøres av bedriften.

  • Innmeldelse til trygdekontoret.
  • Yrkesskadeforsikring.
  • Arbeidsavtale.

Bedrifter som tar på seg opplæring av en eller flere lærlinger eller lærekandidater, må vere godkjent av fylkeskommunen. Som lærebedrift kan private og offentlige virksomheter, og organ for samarbeid mellom bedrifter som i fellesskap tar på seg opplæringsansvar, (opplæringskontor), godkjennes.

Lærebedriften må vere faglig vurdert  før fylkeskommunen kan godkjenne bedriften. Fylkeskommunen skal legge avgjørende vekt på den faglige vurderinga   før endelig vedtak blir gjort.

En lærebedrift skal ha en eller flere faglig kvalifiserte personer (faglig leder) som har ansvaret for opplæringa, og skal sjå til at opplæringslova med forskrifter blir oppfylt. Hver enkelt bedrift skal ha en eller flere instruktører som står for opplæringen av lærlingene og lærekandidatene.

Hver bedrift som inngår samarbeid med OKiV, blir automatisk medlem. Det kreves verken innmeldingsavgift eller årskontingent for å være medlem i  OKiV.  Alle bedrifter som blir medlemmer i OKiV, mottar lærlingtilskudd, fra det offentlige.

De fleste lærebedriftene er tilknyttet et opplæringskontor. OKiV bistår med formidling, oppfølgingskurs for lærlingene, og tilrettelegger også for samarbeidet mellom skolene og lærebedriftene.   

 Opplæringskontoret i Vesterålen (OKiV) vil kunne hjelpe deg med å finne kvalifiserte elever som kan bli lærlinger.    

Søknad om Godkjenning av lærebedrift