våre oppgaver

Det er tøft, verdifullt, OK og være lærling!

 • Markedsfører yrket og bransjen slik at man sørger for ny rekruttering til faget.

 • Det skrives en Opplæringsavtale pr. lærling

 • Det skrives kontrakt mellom bedrift, lærling og Opplæringskontor.

 • Er behjelpelig med søknad for å få deres bedrift godkjent som lærebedrift.

 • Ivaretar all kontakt mot fagopplæringskontoret i fylket.

 • Ivaretar at opplæring skjer ihht gjeldende lover og regler og at læreplanen følges.

 • Etterser at virksomheten og lærlingene følger de fastsatte mål og retningslinjer.

 • Sørger for Digital Kompetansebok, Opplæringsbok, Læreplaner, Sørger for lærlingenes dokumentasjonsverktøy og sikrer at dette brukes. Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven og Fagopplæring i bedrift (vedlagt) til lærling og veileder/bedrift

 • Det arrangeres kurs i Digital Kompetansebok / Opplæringsbok (hver høst) - for veileder/lærling hvert år.

 • Det arrangeres Godkjenningskurs for bedriftsledere og instruktører/faglig ansvarlig.

 • Det avholdes minimum 4-6 oppfølgingsmøter pr. år i bedrift med veileder/lærling, oftere ved behov og etter avtale.

 • Kan være behjelpelig med oppmelding (evt.) teoriundervisning under læretiden.

 • I enkelte fag samarbeider vi med andre opplæringskontor om kurs i restteori.

 • Det avholdes egne bransjevise lærling samlinger/kurs ved behov.

 • Er støttespiller for lærling og virksomhet i saker rundt fagopplæringen.

 • Bistår ved intern fagopplæring av voksne (fast ansatte) arbeidstakere.

 • Melder lærlingen opp til fagprøven i riktig tid, med ønsket sted og tidspunkt.

 • Det avholdes Fagbrevutdeling for ferdige lærlinger (for hele Vesterålen)

 • FOK-VE er tilgjengelig for lærlingen og bedriften 0830 - 1600, man. - fre.

Opplæringskontorets rolle knyttet til elevene er å:

 • Hjelpe alle elevene som ønsker en yrkesfaglig utdanning.

 • Tilby informasjon om mulighetene i yrket og hvordan utdannelsen er lagt opp.

 • Skaffe lærlingplass.

 • Samarbeide med skolene for elevenes beste.

 • Kontorets viktigste arbeidsområde er oppfølgingen av lærlingene og kvalitetssikring av opplæringen i virksomhetene i tillegg til markedsføring av faget. En lærling via et opplæringskontor skal besitte en basiskompetanse etter endt læretid som gjør at de blir etterspurt som fagarbeidere.